Obsah

Rekonstrukce veřejného hřiště u školní družiny v Radonicích, vybudování hřiště ve Vintířově

Typ: ostatní
-

„Rekonstrukce veřejného hřiště u školní družiny v Radonicích, vybudování hřiště ve Vintířově“

   Realizací projektu „Rekonstrukce veřejného hřiště u školní družiny v Radonicích, vybudování hřiště ve Vintířově“ vnikly dva areály, které dětem nabízejí možnosti, jak smysluplně trávit svůj volný čas a zdokonalovat se v pohybových schopnostech. Zároveň vznikla místa, kde si děti můžou bezpečně hrát, aniž by se o ně rodiče museli strachovat. Přímo v Radonicích se v minulosti nacházela dvě odpočinková místa pro rodiče s dětmi, tedy dětská hřiště vybudovaná svépomocí s dřevěnými prvky, která však byly technicky nevyhovující a dožitá.

   Obec v rámci projektu vybudovala dvě nová hřiště – u školní družiny v areálu mateřské školy a na návsi ve Vintířově. Na obou místech byly umístěny nové herní prvky a sestavy na travnatých plochách. Požadavek na rekonstrukci hřiště v Radonicích vzešel od dětí navštěvujících místní základní školu a školní družinu. Děti za podpory pedagogů besedovaly s vedením obce o budoucí podobě hřiště, snažily se formulovat své představy formou výtvarných výkresů.

   V březnu roku 2016 bylo zahájeno výběrové řízení na zakázku „Rekonstrukce veřejného hřiště u školní družiny v Radonicích, vybudování hřiště ve Vintířově“. K podání nabídek pro tuto zakázku byli vyzváni 3 uchazeči a všichni podali nabídku ve stanovené lhůtě pro podání nabídek. Po otevření obálek s doručenými nabídkami a po vyhodnocení nabídek zvítězila firma hřiště.cz, s.r.o. Hodnocení nabídek proběhlo dle podmínek stanovených v zadávací dokumentaci – základním hodnotícím kritériem byla ekonomická výhodnost nabídky. Nabídka vítězné firmy byla vyhodnocena jako nejvýhodnější. Obec s vítěznou firmou podepsala Smlouvu o dílo a byla zahájena realizace zakázky. Dílo bylo dokončeno ve stanoveném termínu. Při předání díla nebyly zjištěny žádné vady a nedostatky. Realizace proběhla bez problémů a komplikací.

 

Datum realizace výběrového řízení: 5. 8. 2016

Vítěz výběrového řízení na realizaci projektu: hřiště.cz, s.r.o.

Ukončení realizace projektu: 29. 11. 2016

Skutečná realizační cena projektu: 466 588,- Kč vč. DPH


Vytvořeno: 19. 5. 2017
Poslední aktualizace: 19. 5. 2017 00:00
Autor: Simon Machowetz