Obsah

Projekt ​​​​​​​„Oprava zchátralé kaple u Miřetic u Vintířova“

Typ: ostatní
-

Projekt „Oprava zchátralé kaple u Miřetic u Vintířova“

 

byl spolufinancován z Programu na záchranu a  obnovu drobných památek a architektury dotvářející  kulturní krajinu Ústeckého  kraje pro rok 2019 ve výši 50 000,- Kč.

 

Další investoři:

        Obec Radonice

        Římskokatolická farnost - děkanství Mašťov

 

Zhotovitelé:

        AQUA JET s. r. o., Praha (Leoš Šíma z Radonic) - stavební práce

        FRK s. r. o., Kadaň - mříže

        Blig, s. r. o., grafické a reklamní studio, Kadaň – obraz

        Stanislav Miltner, Radechov – stojan na informační ceduli

 

.  .

 

                      

.Vážení spoluobčané,

nacházíte se u opravené kaple sv. Kříže vedle části staré úvozové cesty z Miřetic na Vintířovský vrch.

Před opravou této výklenkové kaple jsme se tak jako u kaplí u Vojnína a před Hájemi obrátili na archiváře litoměřického biskupství Martina Baruse s žádostí o získání co nejvíce informací o této stavbě: „V historickém soupisu kaplí, soch a křížů farnosti Radonice z roku 1835 byla popsána následovně: U Kapellenberge (Vintířovského vrchu) malá kaple s ukřižovaným Spasitelem a Pannou Marií a sv. Janem (Evangelistou), zcela nová (soupis z r. 1835), dobře postavená, obrázek na plechu; na pozemku Martina Köstlera z Miřetic, který ji také postavil a jehož rodina ji udržuje; nápis: „Betrachtet und sehet, ob ein Schmerz ist, der Meines Gleichen ist!“ (Překlad tohoto citátu je na současném skleněném obraze uvnitř kaple, zhotoveného podle obrazu v kadaňském kostele Povýšení Sv. Kříže). Kaple je zachycena i na dobovém mapovém podkladu pro stabilní katastr právě u pozemků Adalberta Köstlera - mapa je o cca 7 let mladší než soupis, takže tam pravděpodobně hospodařil syn.“

Dnes se kaple nachází na pozemku Vojtěcha Šaška, který vyšel vstříc a souhlasil s vyčištěním úvozové cesty i s opravou kaple. Na vyčištění úvozové cesty a umístění informační cedule se podíleli zaměstnanci obce. Obnovené kapli požehnal kadaňský farář Josef Čermák v sobotu 19. října 2019 za účasti místních občanů.

Vzniklo či spíše bylo obnoveno krásné místo vybízející k posezení i rozjímání v dnešní uspěchané době a přejeme si, aby zůstalo zachováno i pro další pokolení.

 

Radonice, listopad 2019

                                                          Jaroslav Santner

.

 


Vytvořeno: 1. 11. 2019
Poslední aktualizace: 1. 11. 2019 0:00
Autor: Jana Kulichová