Obsah

Projekt „Sběrný dvůr Radonice“

Typ: ostatní
-

Projekt „Sběrný dvůr Radonice“

 

Tento projekt byl zpracován v rámci žádosti o dotaci na základě 69. výzvy OPŽP 2014-2020.

Cílem projektu je vybudovat v Radonicích plnohodnotný sběrný dvůr určený ke sběru, výkupu a soustřeďování všech odpadů kategorie O a N od občanů za účelem jejich předání k dalšímu využití, případně odstranění. Ve sběrném dvoře bude shromažďován odpad vznikající na správním území obce Radonice.  Do systému projektu sběrného dvora Radonice budou dále zapojeny následující okolní obce: Vilémov, Račetice, Veliká Ves, Pětipsy a Chbany. Všechny jmenované obce budou mít možnost pro své občany k využívání sběrného dvora v Radonicích.

Projekt obsahuje výstavbu sběrného dvora na pozemcích parc. č. 347/5 a 347/9 v k.ú. Radonice ve vlastnictví obce Radonice zahrnující skladový objekt, přístřešek pro kontejnery, mobilní eko kontejner a obytnou buňkou, rozšíření zpevněných ploch s vjezdovou bránou, oplocení areálu, osazení mostové váhy a vybudování přípojky vody, kanalizace a kabelové přípojky včetně osvětlení.  

V rámci projektu bude dále sběrný dvůr vybaven lisem na papír a plasty a vybaven nádobami a kontejnery na skladování všech přijímaných odpadů.

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

 

.


Vytvořeno: 13. 2. 2020
Poslední aktualizace: 13. 2. 2020 0:00
Autor: Jana Kulichová