Obsah

Projekt „Rekonstrukce sociálních zařízení radnice v Radonicích"

Typ: ostatní
Projekt „Rekonstrukce sociálních zařízení radnice v Radonicích" Projekt „Rekonstrukce sociálních zařízení radnice v Radonicích" v roce 2022

Ministerstvo pro místní rozvoj

Projekt „Rekonstrukce sociálních zařízení radnice v Radonicích“

Celkové náklady: 2 536 340,- Kč

Dotace z programu Ministerstva pro místní rozvoj 11782 – Podpora rozvoje regionů 2019+:

1 758 536,- Kč

V rámci projektu došlo ke kompletní rekonstrukci hygienického zařízení v 1. a 2. nadzemního podlaží budovy Obecního úřadu Radonice. Došlo ke kompletnímu vybourání stávajících zdí, podlah a keramických obkladů, dveřních křídel a také k demontáži všech stávajících zařizovacích předmětů. V přízemí bylo zřízeno sociální zařízení pro veřejnost (pánské, dámské a bezbariérové) a kuchyňka s místností pro uložení úklidových prostředků s výlevkou. V patře byly zřízeny toalety pro zaměstnance úřadu (dámské a pánské) a samostatná místnost pro uložení úklidových prostředků s výlevkou. V únoru 2022 bylo zahájeno výběrové řízení na zakázku s názvem "Rekonstrukce sociálních zařízení radnice v Radonicích“. Pro podání nabídek k této zakázce bylo vyzváno 5 uchazečů. Čtyři uchazeči podali nabídku ve stanovené lhůtě pro podání nabídek. Po otevření doručených obálek s nabídkami a po vyhodnocení těchto nabídek zvítězila firma STAVBY ČTRNÁCTÝ s.r.o. (IČ: 03865665). Základním hodnotícím kritériem byla ekonomická výhodnost nabídky. Nabídka vítězné firmy byla vyhodnocena jako nejvýhodnější. Obec s touto vítěznou firmou uzavřela Smlouvu o dílo a byla zahájena realizace zakázky, která probíhala od Dílo bylo dokončeno ve stanoveném termínu, při předání díla nebyly zjištěny žádné vady a nedostatky. Realizace proběhla bez problémů a komplikací od června do srpna 2022.

 


Vytvořeno: 15. 5. 2024
Poslední aktualizace: 15. 5. 2024 15:55
Autor: Jana Kulichová