Obsah

Projekt "Rekonstrukce a doplnění chodníků u křižovatky silnic III/22417 a III/22423 v Radonicích"

Typ: ostatní
-

 

Název projektu: Rekonstrukce a doplnění chodníků u křižovatky silnic III/22417 a III/22423 v Radonicích

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0012778

............ 13. výzva MAS Vladař – IROP – Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy III. (IROP1)

53. výzva IROP – Udržitelná doprava - integrované projekty CLLD – SC 4.1

 

Dotace: 2 845 862,75Kč

 

Cílem projektu byla rekonstrukce stávajícího a vybudování nového chodníku podél silnic III/22417 a III/22423 včetně zřízení místa pro přecházení přes silnici III/22417 s osvětlením. Součástí stavby chodníku je i odvodnění komunikací, nové opěrné zdi, výměna oplocení, repase koruny stávající opěrné zdi včetně výměny zábradlí.

.

.

 

 


Vytvořeno: 7. 10. 2021
Poslední aktualizace: 7. 10. 2021 0:00
Autor: Jana Kulichová