Obsah

Projekt Radonice Radechov – propojení vrtu HVR1 s vodojemem, Radonice, okres Chomutov

Typ: ostatní
Projekt Radonice Radechov – propojení vrtu HVR1 s vodojemem, Radonice, okres Chomutov Vybudování vodárny a připojení vodovodu v Radechově

Projekt „Radonice Radechov – propojení vrtu HVR1 s vodojemem, Radonice, okres Chomutov

Státní fond životního prostředíVodárna a připojení vodovodu v Radechově

Už na počátku roku 2022 začala s příprava výběrového řízení na vodárnu a napojení na vodovod v Radechově. Protože jsme si chtěli výkopové práce udělat svépomocí, byla zakázka nakonec rozdělena do 3 částí – vodárna, trubní napojení na vodovod a odvodnění, elektropřípojka

V úterý 3. května byla vyhlášena otevřená výzva v režimu podlimitní veřejné zakázky na dodávky k podání nabídky na akci „Radonice Radechov – propojení vrtu HVR1 s vodojemem“, která se skládá ze tří částí – úpravna vody, připojení na stávající vodovod a elektropřípojka (zemní práce u připojení na stávající vodovod si obec zajistila svépomocí), zveřejněná na portálu vhodné uveřejnění s termínem podání nabídek do 23. května. Do první části výběrového řízení se přihlásila jen firma HUTIRA – VISION s.r.o., Vintrovna 398/29, 664 41 Popůvky s cenou 2.622.060,75 Kč bez DPH, do dalších dvou částí se nikdo nepřihlásil, proto byla výzva vyhlášena znova 24. května s termínem do pátku 10. června. Do každé z částí byla podána jen jedna nabídka. Do 2. (připojení na stávající vodovod - trubní vedení) podal nabídku Miroslav Ondrejka, Radonice 200 s cenou 326.850,96 Kč bez DPH, do 3. NEPRO stavební a.s., Ve žlíbku 104, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice s cenou 71.939,16 Kč bez DPH. Uzavření smlouvy s uvedenými dodavateli schválilo zastupitelstvo obce.

V září a v říjnu 2022 bylo vybudováno potrubí od stávajícího vodovodu v Radechově k budoucí vodárně spolu s odvodněním, výkopové a zemní práce zajistili pracovníci obce. V listopadu 2022  začala firma HUTIRA budovat úpravnu vody a vodojem v kontejneru. Zprovozněna byla až v září 2023 a předána v říjnu kvůli prodlevě při vybudování odběrného místa.

Počátkem roku 2022 jsme požádali firmu ČEZ Distribuce, zda by nešlo zřídit odběrné místo (OM) blíž k vrtu, např. k domu čp. 10, kde bylo odběrné místo pro veřejné osvětlení v Radechově, abychom nemuseli budovat elektropřípojku až na náves. Pracovníci ČEZ Distribuce byli vstřícní, dokonce zajistili umístění OM až na hranici pozemku cca 30 m od vrtu, kde se měla vybudovat vodárna. Nejprve však mělo OM být zřízeno v říjnu 2022, pak v dubnu 2023 a v lednu 2023 nám bylo e-mailem oznámeno, že vše bude hotovo až v říjnu 2023. Nakonec se posunutí odběrného místa změnilo v částečnou kabelizaci nízkého napětí a s ní spojenou částečnou kabelizaci veřejného osvětlení (3 stožáry a 5 nových lamp), kde byla pro změnu investorem  obec. ČEZ Distribuce předal odběrné místo k užívání v září 2023.

Elektropřípojka byla vybudována v dubnu 2023, zprovozněna z výše uvedených důvodů až v září 2023, zemní práce opět zajistila obec.

V průběhu září zhotovitel firma HUTIRA začala se zkušebním provozem vodárny, vše probíhalo dobře, jenže z odebraných zkušebních vzorků surové i upravené vody byly vyšší hodnoty amonných iontů, proto jsme ještě museli nechat doplnit úpravnu vody. Stavba byla zkolaudována 8.3.2023, po schválení provozního řádu vodovodu byl vodovod napojen na vodárnu počátkem dubna 2024.

Celkové uznatelné náklady na stavbu činily 3 784 068,93 Kč, dotace od SFŽP 2 711 055,00 Kč.


Vytvořeno: 15. 5. 2024
Poslední aktualizace: 15. 5. 2024 15:58
Autor: Jana Kulichová