Obsah

Projekt „Kompostéry Radonice“

Typ: ostatní
-

Projekt „Kompostéry Radonice“

 

Tento projekt byl zpracován v rámci žádosti o dotaci na základě 103. výzvy OPŽP 2014-2020.

Systém sběru bioodpadu do kompostérů doplní stávající způsoby odděleného sběru a zpětného odběru v obci Radonice a Krásný Dvůr. Projekt se zaměřuje na předcházení vzniku odpadů, zlepšení systému odděleného sběru a manipulaci s bioodpady včetně zajištění jejich využití.

Cílem projektu je snížení podílu biologicky rozložitelných odpadů ve směsném komunálním odpadu, se kterými pak dochází k jejich ukládání na skládky odpadů a zpracovávat ročně až 315 tun biologicky rozložitelných odpadů v kompostérech.

Záměrem projektu je pořídit technické vybavení pro sběr a zpracování bioodpadů v obci Radonice a Krásný Dvůr. Bude pořízeno 450 kusů kompostérů s rozmístěním u obyvatel ve vymezeném spádovém území obou obcí a přilehlých osad.

Projekt předpokládá, že veškeré rostlinné zbytky z domácností a ze zahradních ploch budou kompostovány v kompostérech - v místě její produkce. Vzniklý kompost bude zpětně používán převážně pro potřeby občanů na zlepšení kvality zahradní půdy, případně kompost využije i obec na přihnojování veřejné zeleně.

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

 

.


Vytvořeno: 29. 11. 2019
Poslední aktualizace: 29. 11. 2019 0:00
Autor: Jana Kulichová