Obsah

Projekt „Kompostárna Radonice“

Typ: ostatní
-

Projekt „Kompostárna Radonice“

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti/Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

 

   Tento projekt byl zpracován jako podklad pro žádost o dotaci na projekt „Kompostárna Radonice“ na základě V. výzvy OPŽP.

Hlavním účelem projektu je vybavení kompostárny - zařízení pro zpracování a nakládání s biologicky rozložitelným komunálním odpadem v katastru obce Radonice, které leží v Ústeckém kraji. Kompostárna bude sloužit pro sběr a zpracování bioodpadů produkovaných občany obcí Radonice včetně základních sídelních jednotek: Háj, Kadaňský Rohozec, Kojetín, Miřetice u Vintířova, Radechov, Sedlec u Radonic, Vintířov, Vlkaň, Vojnín, Ždov a dále obcí: Vilín, Mašťov a Veliká Ves. Vybudování kompostárny významně přispěje ke stabilizaci spotřeby surovin, materiálového využití odpadů a k rozvoji moderního odpadového hospodářství v regionu. Realizací projektu Kompostárna Radonice, dojde též k významnému naplnění cílů POH ČR a POH Ústeckého kraje. Projekt kompostárny přispěje k modernizaci infrastruktury obce a zajistí dostatečné prostory a kapacity pro sběr, shromažďování, třídění a následné využití bioodpadů. Systém sběru a třídění doplní stávající způsoby odděleného sběru a zpětného odběru.

 

Cíle projektu

• pořídit technické vybavení pro kompostárnu Radonice

• zajistit využití až 280 tun BRKO, jejichž původcem je obec a její občané a tím omezit skládkování

• rozšíření služeb v životním prostředí pro občany obce Radonice a okolních obcí

zkvalitnit nakládání s odpady a zvýšit podíl materiálového využití odpadů (prioritní osy 3 a specifického cíle 3.2)


Vytvořeno: 14. 9. 2016
Poslední aktualizace: 14. 9. 2016 00:00
Autor: Simon Machowetz