Obsah

Obnova aleje podél staré polní cesty Radechov - Bílá Marta

Typ: ostatní
-

Obnova aleje podél staré polní cesty Radechov - Bílá Marta

Projekt byl spolufinancován Ústeckým krajem 16/SML2582

  Cílem projektu byla výsadba 210 ovocných stromů – hrušní, původních starých odrůd – podél obou stran staré polní cesty z osady Radechov ke křižovatce se silnicí Radonice – Mašťov a dále podél polní cesty směrem k silnici Vilémov u Kadaně – Podlesice, jde o p. p. č. 447 a 447 v k. ú. Radonice u Kadaně). Nejprve byla cesta vytyčena, částečně vyčištěna od suchých porostů a náletovin (v průběhu srpna - října) a provedeny terénní úpravy, V druhé polovině října byly stromy připraveny k výsadbě, ihned po zajištění dodávky byly stromy zasázeny a ukotveny k ochranným kůlům.

Bylo vysázeno 210 původních stromů hrušní – Pstružky, Hájenky, Červencové, Koporečky, Lucasovy Máslovky, Pařížanky, Elišky a Salisburyovy. Kolem stromů byly umístěny 3 dřevěné kůly spojené příčkami, k nimž byly stromy uvázány vyvazovací páskou a poté oploceny ochranným pletivem.

Osázení přispělo obnově části staré cesty, ozelenění stávající polní cesty, ale má by i významný krajinotvorný i protierozní význam. Cestu začínají využívat nejen místní obyvatelé (turisté, myslivci), ale i zemědělci.

Projekt leze hodnotit jako úspěšný. Většinu prací provedli zaměstnanci obce, výkopové práce či dopravu materiálu zajistili externí dodavatelé. Bylo respektováno mínění zemědělců hospodařících na okolních pozemcích, stromy byly vysázeny po obou stranách jen v nejširších úsecích cesty. Na následné péči se kromě zaměstnanců obce budou podílet i místní hasiči a myslivci.

Celkové náklady činily 150 018,- Kč, Ústecký kraj podpořil tento projekt částkou 109 780,80 Kč

.


Vytvořeno: 12. 5. 2017
Poslední aktualizace: 12. 5. 2017 0:00
Autor: Jana Kulichová