Obsah

Obnova aleje podél polní cesty u Kadaňského Rohozce

Typ: ostatní
-

Obnova aleje podél polní cesty u Kadaňského Rohozce

 V loňském roce jsme vysázeli podél polní cesty z Radechova na vodárnu alej 210 původních druhů hrušní, což se neobešlo bez problémů, neboť část z Radechova po silnici na Mašťov byla rozoraná a užívaná bez vědomí obce. V letošním roce jsme se rozhodli obnovit alej podél polní cesty před Kadaňským Rohozcem, proto jsme požádali o dotaci z Programu pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období let 2017 až 2020, oblast podpory vymezená v čl. 3 odst. 1 písm. a) Obnova krajiny a biodiverzity na území Ústeckého kraje. Cílem byla výsadba 60 ovocných stromů původních starých odrůd hrušní (Dielova máslovka, Muškatelka turecká, Pstružka a Solanka aj.) a jabloní (Boskoopské červené, Citrónové zimní, Blenheimská reneta, Kanadská reneta, Hvězdnatá reneta aj. podél obou stran dosud využívané polní cesty.  Nejprve pracovníci obce cestu vyčistili od suchých porostů a náletovin a na konci října stromy zasázeli, ukotvili k ochranným kůlům a oplotili ochranným pletivem. Výkopové práce a výrobu kůlů a spojovacích příček zajistili externí dodavatelé. Osázení má významný krajinotvorný i protierozní význam. Cestu využívají nejen místní obyvatelé, ale i místní zemědělci. Nechceme, aby se naše krajina stávala stepí, tak se snažíme postupně obnovovat stromořadí podél polních cest v poměrně rozsáhlém území naší obce. Celkové náklady se vyšplhaly na 47 655,-Kč, dotace činila 36 529,-Kč.

GALERIE


Vytvořeno: 6. 3. 2018
Poslední aktualizace: 6. 3. 2018 0:00
Autor: Jana Kulichová