Obsah

Mostová váha u kompostárny ve Ždově

Typ: ostatní
Mostová váha u kompostárny ve Ždově Vybudování mostové váhy u kompostárny ve Ždově a pořízení dvou kontejnerů na svoz bioodpadu.

Projekt „Mostová váha u kompostárny“

Cílem projektu bylo vybudování mostové váhy u obecní kompostárny ve Ždově, osadě obce Radonice, identifikační číslo zařízení: CZU01221, dle rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, č.j. KUUK/142283/2022 z 23.9.2022, tak aby byl zajištěn řádný provoz obecní kompostárny, který splňuje všechny legislativní požadavky.

Pro realizaci dodávky mostové váhy byla vyhlášena 13.3.2023 uzavřená výzva s termínem podání nabídek do 30.3.2023, byly podány 4 nabídky. Nejvýhodnější nabídku podala firma TAMTRON s.r.o. Praha s cenou 588 907,- Kč s DPH, s níž byla po schválení zastupitelstvem obce 3.4.2023 uzavřena smlouva. Žádost o dotaci byla podána 10.5.2023.

Mezitím začaly přípravné práce (příprava lože pro mostovou váhu, vybudování elektropřípojky aj.), které obec zajišťovala částečně svépomocí. Práce byly dokončeny 24.7.2023, váha byla předána 15.8.2023.

Po uzavření smlouvy o přidělení dotace v lednu 2024 (proto bylo požádáno o prodloužení termínu) bylo v únoru 2024 uskutečněno poptávkové řízení na dodávku dvou kontejnerů na bioodpad o nosnosti 5t , které dodala firma Pavel Kozák z Bohušovic n/O. 23.4.2024 (původně jsme počítali s jedním kontejnerem, ale díky tomu, že jsme si část prací zajistili svépomocí, byly pořízeny dva kontejnery), čímž došlo ke zlepšení svozu bioodpadu v celé obci včetně jejích 11 osad.Projekt lze hodnotit jako úspěšný. Vybudováním mostové váhy splňuje obecní kompostárna podmínky stanovené legislativou a krajským úřadem a díky kontejnerům se zlepší svoz bioodpadu z obecních pozemků.

Celkové náklady činily 802 889,97 Kč, dotace od Ústeckého kraje 542 350,- Kč.

 


Vytvořeno: 10. 6. 2024
Poslední aktualizace: 10. 6. 2024 14:53
Autor: Jana Kulichová