Obsah

Zpět

Oznámení o výši místního poplatku za odpad a za psa na rok 2023

Obecní úřad  Radonice

Okres Chomutov        Telefon:  474397120                 PSČ 431 55

 

Oznámení o výši místního poplatku za odpad a za psa na rok 2023

 

Pro rok 2023 činí místní poplatek za odvoz a likvidaci komunálního odpadu:

  • týdenní svoz odpadu                           800,- Kč na osobu/rok
  • kombinovaný svoz odpadu                700,- Kč na osobu/rok
  • čtrnáctidenní svoz odpadu                600,- Kč na osobu/rok
  • měsíční svoz odpadu                           400,- Kč na osobu/rok
  • chalupáři                                                 700,- Kč /rok

 

 Pro rok 2023 činí místní poplatek za psa:

  • v rodinném domě nebo na zahradě                 200,-Kč/rok
  • v bytovém domě                                                    750,-Kč/rok
  • jehož držitelem je osoba starší 65 let              200,-Kč/rok

 

Poplatky můžete uhradit v pokladně OÚ Radonice, a to jen

v pondělí a ve středu od 8 -11:30 hod. a 12:30 -16:30 hod.,

ve čtvrtek od 8 -11:30 hod. a 12:30 -14:30 hod.

a v pátek od 8 -10 hod.

 

Poplatky jsou splatné jednorázově,

a to od 15. 2. 2023 do 16. 3. 2023.

 

Úhradu obou poplatků lze provést i bezhotovostně na číslo účtu 940005389/0800.  Pro poplatek za odpad uveďte variabilní symbol 1345 a pro poplatek za psa 1341, do zprávy pro příjemce uveďte vaše příjmení a číslo popisné.

                                                                                                                                                                                                  Jaroslav Santner

                                                                                     starosta obce

Vyvěšeno: 18. 1. 2023

Datum sejmutí: 31. 3. 2023

Zodpovídá: Simon Machowetz

Zpět