Obsah

Projekt "Učebna přírodovědných předmětů v ZŠ a MŠ Radonice a zajištění bezbariérového přístupu"

Typ: ostatní
-

.

Název projektu: Učebna přírodovědných předmětů v ZŠ a MŠ Radonice a zajištění bezbariérového přístupu

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008893

 

4. výzva MAS Vladař – IROP – zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení I. (IROP5)

 

68. výzva IROP – Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení – Integrované projekty CLLD – SC 4.1

 

Dotace: 4 749 721,65 Kč

 

Cílem projektu bylo vybudování moderní učebny pro výuku přírodovědných předmětů v 1. patře dostavěného západního křídla budovy čp. 165 v návaznosti na zajištění bezbariérového přístupu do budovy a s tím spojené nezbytné stavební úpravy z hlediska provozního, stavebně technického, požárního, zdravotně technického včetně úpravy vnitřního prostředí a vybavení místnosti.

Výsledkem projektu je nová vybavená učebna pro výuku přírodovědných předmětů, výtah a rampa pro bezbariérový přístup a bezbariérové sociální zařízení.

-

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.


Vytvořeno: 24. 5. 2021
Poslední aktualizace: 24. 5. 2021 0:00
Autor: Jana Kulichová