Obsah

Projekt „Systém svozu Radonice“

Typ: ostatní
-

Projekt „Systém svozu Radonice“

 

Tento projekt byl zpracován v rámci žádosti o dotaci na základě 69. výzvy OPŽP 2014-2020.

Cílem projektu je vybudovat v Radonicích plnohodnotný systém sběru a svozu odpadů od občanů za účelem jejich předání k dalšímu využití, případně odstranění. Projekt „Systém svozu Radonice“ přispěje k modernizaci infrastruktury obce a zajistí dostatečné prostory a kapacity pro sběr, shromažďování, třídění a následné využití odpadů z komunálních odpadů, dle strategického záměru obce.

Projekt systému sběru a svozu zajistí a garantuje ve spádové oblasti obce Radonice svoz následujících odpadů od občanů města a spádových oblastí:

- Papír a lepenka

- Plasty

- Biologicky rozložitelný odpad

Celkové navýšení kapacity systému sběru a svozu je stanoveno na 400 t.

 

Záměrem projektu je pořídit technické vybavení pro sběr a shromažďování odpadů v obci Radonice. Jedná se o 300 ks plastových nádob na plast 120 l, 300 ks plastových nádob na papír 120 l, 300 ks plastových nádob na bioodpad 240 l a 7 ks velkoobjemových kontejnerů na bioodpad min. 12 m3 s jejich rozmístěním ve vymezeném spádovém území obce a přilehlých osad.

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

 

.


Vytvořeno: 18. 10. 2019
Poslední aktualizace: 18. 10. 2019 0:00
Autor: Jana Kulichová