Obsah

Projekt přátelství do budoucna č. 0341-CZ-09.05.2017

Typ: ostatní
-

...

Projekt přátelství do budoucna č.  0341-CZ-09.05.2017

 

     Tento projekt je společnou akcí obce Radonice a partnerského Crottendorfu v Sasku, jeho součástí byla přeshraniční olympiáda škol 1. 6. 2017 a Vintířovská pouť 1. - 2. 7. 2017.

   Ve čtvrtek 1. června proběhla příhraniční olympiáda škol z Radonic (ZŠ a MŠ) a Crottendorfu (Grundschule a Neue Obere Schule) v Radonicích. Po slavnostním zahájení ve třech jazycích (češtině, němčině a angličtině) před radonickou školou prošel česko-německý průvod Radonicemi na hřiště, kde následovalo rozdělení všech účastníků do smíšených česko-německých skupin, vedoucím každé skupiny byl vždy kamarád z Německa. Děti soutěžily spíše v zábavných disciplínách, kde bylo důležité pochopit, co se na stanovišti bude dít, domluvit se mezi členy týmu, jakkoliv, a spolupracovat mezi sebou. Někteří to zvládali s drobnými obtížemi, jiní perfektně. Dokonce tak skvěle, že mezi některými vznikla nová česko-německá přátelství. Následovalo vyhodnocení a ocenění vítězných týmů pod vlajkou školy, prohlídka celého školního areálu, kde byly připraveny tvořivé dílničky a malování na obličej. Na závěr si děti společně zazpívali tři písničky: anglicky Hallelujah ze Shreka, španělský hit Sofia a jedna veselá rytmická vytleskávačka. Tato olympiáda byla první společnou akcí škol z obou obcí po obnovení vztahů, spolupráce škol bude pokračovat výměnnými pobyty, společnými projekty, důležitý byl první krok. Cílem projektu bylo naplnění partnerství mezi Radonicemi a Crottendorfem konkrétními výstupy. Důležité je navázání spolupráce mezi základními školami na obou stranách nejen po formální stránce, kontakty mezi vedením škol, ale i uspořádáním společné akce, při níž se setkají děti z obou stran hranice, budou spolu spolupracovat, komunikovat, společně sportovat aj. Před školami leží široké spektrum možností rozvoje spolupráce.

   V rámci kulturního programu Vintířovské poutě 1. 7. 2017 vystoupily kromě českých spolků i dva spolky z Crottendorfu - hudební skupina mysliveckých hornistů a Masopustní spolek, jejich vystoupení se setkalo s velkým úspěchem, nejen proto, že takové vystoupení bylo v Radonicích poprvé, ovšem smíšený pěvecký sbor ProRadost z Radonic již Crottendorfští znají z několika vystoupení. Přijela i řada hostů (Krušnohorský turistický spolek aj.) z Crottendorfu. Probíhalo utužování neformálních kontaktů mezi občany obou obcí, probíraly se další možnosti rozvoje vztahů. Bohatý kulturní program po oba dva dny Vintířovské pouti se setkal s úspěchem nejen pro vystoupení profesionálních účinkujících, ale i díky vystoupení amatérů - tanečníků z mateřské školy i základní školy (taneční skupiny Radon a RDN Dance). Vyvrcholení celého programu bývá tradiční česko - německá mše na obnovené poutní kapli Panny Marie Pomocné na Vintířovském vrchu a závěrečný koncert už zmíněného pěveckého sboru ZŠ Radonice ProRadost.

Radoničtí na oplátku navštívili v sobotu 12. srpna Crottendorf při příležitosti oslav Svátku světel a přátelství, kde byla dohodnuta i společná turistická vycházka na Radonicku na jaře příštího roku.

Logo EUROREGION KRUŠNOHOŘÍ.jpgLogo SN CZ.jpgLogo EU.jpg


Vytvořeno: 5. 9. 2017
Poslední aktualizace: 5. 9. 2017 0:00
Autor: Jana Kulichová