Obsah

Stránka

Zrekonstruované dětské hřiště u panelových domů a ve sportovním areálu


Zrekonstruované dětské hřiště u panelových domů a ve sportovním areálu

V loňském roce bylo díky dotaci z Programu obnovy a rozvoje venkova ministerstva pro místní rozvoj zrekonstruováno dětské hřiště u školní družiny a byl umístěna jedna prolézačka na náves do Vintířova. Do téhož programu jsme v prosinci podali druhou žádost o rekonstrukci druhého dětského hřiště u panelových domů a umístění dvou prvků pro větší děti ve sportovním areálu vedle laviček u velkého hřiště. Byli jsme úspěšní a obci byla přidělena dotace ve výši 400 000,- Kč. Pro realizaci byla na základě oslovení a poptávky vybrána firma hřiště.cz Brno. V průběhu července a srpna proběhla vlastní realizace, zemní práce - vybudování dopadových ploch si zajišťovala obec. Celkové náklady činily na 663 442,- Kč, z toho 614 317,- Kč za prvky dětského hřiště a 49 125,- Kč za dopadové plochy (vybudování obrubníků, kačírek), přičemž část prací provedli svépomocí zaměstnanci obce. Do celkových nákladů je i započítáno zabudování obrubníků kolem workoutového hřiště. Dotace z ministerstva pro místní rozvoj činila 400 000,- Kč. Zrekonstruované hřiště jsme neformálně otevřeli s dětmi ze školní družiny a zástupci školy ve středu 6. září.

GALERIE


6. 3. 2018 Zobrazit méně

Stránka