Obsah

Formuláře

   

OBECNÍ ÚŘAD

MÍSTNÍ POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD

Registrace k poplatku za odpad

» ke stažení zde (107.92 kB)

Přihlášení vlastníka stavby - chalupa

» ke stažení zde (106.93 kB)

Oznámení nároku na osvobození

» ke stažení zde (108.97 kB)

» Čestné prohlášení-cizina-příloha k oznámení - ke stažení zde (106.36 kB)

Oznámení nároku na úlevu - studenti

» ke stažení zde (104.39 kB)

Žádost o vrácení přeplatku

» ke stažení zde (110.11 kB)

 

MÍSTNÍ POPLATEK ZE PSŮ

Přihlášení psa

» ke stažení zde (112.34 kB)

Odhlášení psa

» ke stažení zde (141.5 kB)

Oznámení nároku na osvobození

» ke stažení zde (108.56 kB)

Žádost o vrácení přeplatku

» ke stažení zde (105.84 kB)

 

STAVEBNÍ ÚŘAD

Společné oznámení záměru 
» ke stažení zde ( Velikost: 40.4 kB )

Ohlášení odstranění 
» ke stažení zde ( Velikost: 36.6 kB )

Oznámení změny v užívání stavby 
» ke stažení zde ( Velikost: 38.4 kB )

Žádost o povolení předčasného užívání stavby 
» ke stažení zde ( Velikost: 140.5 kB )

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu 
» ke stažení zde ( Velikost: 38.6 kB )

Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora 
» ke stažení zde ( Velikost: 36.6 kB )

Žádost o stavební povolení 
» ke stažení zde ( Velikost: 38.9 kB )

Oznámení záměru 
» ke stažení zde ( Velikost: 38.4 kB )

Ohlášení stavby 
» ke stažení zde ( Velikost: 37.5 kB )

Žádost o vydání společného povolení 
» ke stažení zde ( Velikost: 45.5 kB )

Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu 
» ke stažení zde ( Velikost: 35.8 kB )

Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území 
» ke stažení zde ( Velikost: 39.6 kB )

Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků 
» ke stažení zde ( Velikost: 37.6 kB )

Žádost o přidělení č.p./ č.ev. 
» ke stažení zde ( Velikost: 273.3 kB )

Ohlášení dokončení stavby 
» ke stažení zde ( Velikost: 273.8 kB )

Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby 
» ke stažení zde ( Velikost: 41.8 kB )

Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území 
» ke stažení zde ( Velikost: 40.2 kB )