Obsah

Zpět

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů – zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci „Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje – aktualizace 2020“

Vyvěšeno: 25. 6. 2020

Datum sejmutí: 11. 7. 2020

Zodpovídá: Simon Machowetz

Zpět