Obsah

Formuláře

   
1. Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby DOCX PDF
2. Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území DOCX PDF
3. Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území DOCX PDF
4. Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků DOCX PDF
5. Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu DOCX PDF
6. Žádost o vydání společného ÚR a SP DOCX PDF
7. Žádost o územní souhlas DOCX PDF
8. Ohlášení stavby DOCX PDF
9. Žádost o stavební povolení DOCX PDF
10. Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora DOCX PDF
11. Oznámení o užívání stavby DOCX PDF
12. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu DOCX PDF
13. Žádost o povolení předčasného užívání stavby DOCX PDF
14. Oznámení změny v užívání stavby DOCX PDF
15. Ohlášení odstranění DOCX PDF