Obsah

Formuláře

   

Společné oznámení záměru 
» ke stažení zde ( Velikost: 40.4 kB )

Ohlášení odstranění 
» ke stažení zde ( Velikost: 36.6 kB )

Oznámení změny v užívání stavby 
» ke stažení zde ( Velikost: 38.4 kB )

Žádost o povolení předčasného užívání stavby 
» ke stažení zde ( Velikost: 140.5 kB )

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu 
» ke stažení zde ( Velikost: 38.6 kB )

Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora 
» ke stažení zde ( Velikost: 36.6 kB )

Žádost o stavební povolení 
» ke stažení zde ( Velikost: 38.9 kB )

Oznámení záměru 
» ke stažení zde ( Velikost: 38.4 kB )

Ohlášení stavby 
» ke stažení zde ( Velikost: 37.5 kB )

Žádost o vydání společného povolení 
» ke stažení zde ( Velikost: 45.5 kB )

Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu 
» ke stažení zde ( Velikost: 35.8 kB )

Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území 
» ke stažení zde ( Velikost: 39.6 kB )

Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků 
» ke stažení zde ( Velikost: 37.6 kB )

Žádost o přidělení č.p./ č.ev. 
» ke stažení zde ( Velikost: 273.3 kB )

Ohlášení dokončení stavby 
» ke stažení zde ( Velikost: 273.8 kB )

Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby 
» ke stažení zde ( Velikost: 41.8 kB )

Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území 
» ke stažení zde ( Velikost: 40.2 kB )