Obsah

Výbory a komise 2014 – 2018

 

Složení výborů

Výbor – předseda výboru

Členové výboru, bydliště

Výbor finanční

Věra Vernerová, Radonice 212

 Pavlína Vildová,  Radonice 182

 Petra Martišková, Radonice 280

Výbor kontrolní

Vladimír Vasilenko, Radonice 135

 Roman Čuprej, Radonice 106

 Hana Paarová, Háj 10

 

 

Složení komisí a aktivu

Komise – předseda komise

 Členové komisí, bydliště

Komise sociální

Jana Pizúrová, Radonice 241

 Mgr. Vladimíra Veselá, Radonice 268

 Jana Kulichová, Radonice 249

Komise životního prostředí a veřejného pořádku

Milena Kostihová, Vojnín 3

 Stanislav Raul, Radonice 79

 Tomáš Szabó, Radonice 145

Komise výstavby

Oto Trapp, Radonice 269

 Ing. Kateřina Tumpachová, Radonice 226

 Miroslav Ondrejka, Radonice 200

Komise pro školství a kulturu

Jaroslav Santner, Radonice 212

 Jana Pizúrová, Radonice 241

 Mgr. Ivana Hieková, Radonice 65

 Mgr. Lucie Nagyová, Radonice 276

 Jana Kulichová, Radonice 249

 Mgr. Ivana Klečková, Radonice 160

Komise pro mládež, sport a volný čas

Robert Třešňák, Radonice 207

 Jiří Dvořák, Radonice 210

 Bc. Vít Příhoda, Radonice 228

Komise pro lesní hospodářství a nakládání s pozemky

Stanislav Raul, Radonice 79

 Milena Kostihová, Vojnín 3

 Aleš Kulich, Radonice 263

 Ing. Jaroslav Kremla, Radonice 264

Komise osadní I.

Karel Čížek, Vintířov 6

 Jitka Kyšková, Vintířov 13

 Michal Hrych, Miřetice u Vintířova 18

Komise osadní II.

Ing. Zdeňka Papajoanu, Radonice 211

 Zdeněk Žoček, Kojetín 1

 Radek Macal, Ždov 1

Aktiv matrikářky

pro občanské záležitosti

Jana Pizúrová, Radonice 241

 Jana Kulichová, Radonice 249

 Věra Mičková, Radonice 86

 

Protipovodňová komise

Jaroslav Santner, Radonice 212

 Oto Trapp, Radonice 269 – místopředseda

 Karel Čížek, Vintířov 6

 Robert Třešňák, Radonice 207

 František Schmidt, Radonice 6