Obsah

Stránka

Rekonstrukce sociálního zařízení ve školní jídelně 2016


V průběhu července a srpna 2016 proběhla rekonstrukce sociálního zařízení ve školní jídelně. Výběrtové řízení vyhrála firma RRK Kadaň. Byly vybudovány WC pro chlapce s jedním záchodem a dvěma pisoáry a pro dívky se dvěma oddělenými záchody, s nainstalovaným odvětráváním. Každé WC má svoje umyvadlo a nadto ještě dvě umyvadla v místnosti před vstupy do obou WC. Realizací projektu došlo k výraznému zlepšení hygienických podmínek pro žáky základní školy, kteří se stravují ve školní jídelně. Náklady na rekonstrukci činily 251.156,- Kč, výše dotace z Programu obnovy venkova činí 91.000,- Kč.


13. 12. 2016 Zobrazit méně

Stránka